Alfa Beta Rådgivning

et sted for selvutvikling


hjem
om oss
vi behandler
terapien
terapiformer
kurs
priser
kontakt
terapeutene
artikler
linker
 

Unity Senter
Møllergata 23
0159 Oslo
+47 45021321
post@alfabeta.as

 

 

Om du fortsetter å gjøre
det du har gjort,
vil du fortsette å få
det du har fått.

Om du vil endre
det du får i livet,
må du endre
det du gjør.

 

 

 

Vi tar utgangspunkt i kroppen og sinnet som en enhet,
som er et speilbilde av menneskets velvære.