Coaching

Coaching er et begrep som er blitt inn i tiden. I korttekst går det ut på å veilede et menneske for å bli mer vellykket og for å klare hverdagen sin bedre.

Det er veiledning, motivering, læring og trening hvor de som blir trent er selvstendige individer som tar bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling. Man bruker coaching for å påvirke en eller flere personer, for å løse et problem, for å justere en organisasjon eller for å gi løsninger. Coaching tar også hensyn til personens subjektive verden, som i NLP.

NLP, Neurolingvistisk Programmering, er bygget opp rundt nevrologi, lingvistikk og programmering. Dette inneholder hvordan vi danner meninger og handler ut fra sansene og hvordan vi ordner tanker, atferd og kommuniserer med andre. Selve programmeringen består i hvordan vi kan organisere ideer og handlinger for å få produktive resultater. Det handler om å bli bevisst på verbalt og ikke verbalt språk.