Homeopati

Homeopati er en behandlingsform som jobber etter klart definerte prinsipper for helse, helbredelse og sykdom. Homeopati bygger på likhetsloven, som sier at likt helbreder likt. Homeopati er en individuell og helhetlig behandlingsform.

Homeopati er en sammensetning av ordene homeos og patos, lik og smerte. Homeopati bygger på prinsippet om at likt helbreder likt. Det vil si at et stoff som gir visse symptomer hos et friskt menneske, brukes til å helbrede de samme hos en som er syk. Et eksempel på dette er løk. Skjærer man løk, vil det svi i øynene og tårene renner. Et homeopatisk legemiddel laget av løk, er blant de medisinene homeopaten vurderer ved høysnue.

Homeopati har sine røtter tilbake til 1700 tallet da den tyske legen Samuel Hahnemann formulerte likhetsloven og satte behandlingsformen i system. Allerede legekunstens far, Hippokrates, mente at sykdom enten kunne behandles med det like eller med det motsatte.

Homeopati tar hensyn til mennesket som en integrert helhet, der fysiske, emosjonelle og mentale symptomer sees som en enhet. Forhold rund, miljøet man lever i og bakgrunnen man kommer fra taes også med i betraktning når en medisin velges.

Homeopati kan brukes så vel til kroniske som akutte plager, til barn, unge og gamle mennesker. Barn har ofte god hjelp av homeopati, både til plager som ørebetennelser, halsebetennelser og til hjelp ved diagnoser som ADHD og liknende. Våre pasienter har hatt god effekt ved allergi, hodepine, mage/tarm problemer, luftveisplager, blærekatarr, muskel/ledd smerter, angst, depresjon med mer. Homeopati kan også brukes ved behandling av dyr.

Ved riktig bruk er homeopati fri for bivirkninger.

Ved førstegangs besøk hos en homeopat gjennomgåes sykehistorien på en grundig måte. Det legges vekt på hovedproblemet. For en optimal behandling er det ønskelig at homeopaten får informasjon om så mye som mulig om pasienten. Ingenting er irrelevant. Detaljer omkring forverringer og hva som gjør ting bedre, om kvaliteten i symptomet, når det kom første gang, årsakssammenheng og hendelser som kan settes i forbindelse med symptomet er av betydning. I tillegg til dette vil homeopaten vite noe om samtidige sykdommer og plager, tidligere sykdommer, om livshistorien, personligheten og hvilke utfordringer pasienten står overfor i dag.

Ut fra alle disse opplysningene velger så homeopaten den medisinen som passer best. En oppfølgingskonsultasjon settes opp mellom 2 og 6 uker etter førsteganskonsultasjonen, tidligere ved akutte plager. Noen ganger vil homeopaten da endre foreskrivningen, repetere medisinen eller om medisinen fortsatt er virksom, la prosessen gå sin gang.

Homeopati tar utgangspunkt i symptomene. Det vil si at det ikke er nødvendig med en sykdomsdiagnose for å kunne ha glede av homeopatisk behandling. Homeopaten legger vekt på det subjektive, på sykdomsopplevelsen, og nøyaktig beskrivelse av symptomene i tillegg til objektive funn. For mange vil homeopati kunne være en god hjelp til å komme seg videre i livet, som en hjelp til å sette i gang prosesser.

Homeopaten ved Alfa Beta har en grundig utdannelse i homeopati og medisinske fag. Utdannelsen er 5 årig på høyskolenivå. Den unike kombinasjonen av homeopati og medisinsk utdannelse sikrer deg som pasient at terapeuten velger den beste behandlingsmetoden og om nødvendig henviser deg videre til lege.