Lydterapi med Hemi-Sync®

Hemi-Sync er en patentert, vitenskapelig og klinisk testet audio-guidance teknologi utviklet av The Monroe Institute i USA. I 40 år har The Monroe Institute i USA utført banebrytende undersøkelser av lydens påvirkning av den menneskelige bevissthet. HemiSync skaper et sammenhengende mønster i hjernen. Det stimulerer de elektriske impulsene i hjernen, og balanserer de to hjernehalvdelene og gir bl.a. økt konsentrasjon og forløser spenninger.

Forskerne lærte at spesifikke lydmønstre kunne lede hjernen til forskjellige nivåer av bevissthet, fra dyp avslapning eller søvn til utvidet bevissthet og andre ekstra ordinære tilstander.

Audio guidance- prosessen settes i gang ved å sende forskjellige lyder (toner) til hvert øre med stereo høretelefoner. De to hjernehalvdelene (venstre og høyre side) vil da opptre sammen for å «høre» et tredje signal, som er forskjellen mellom de to tonene. Dette er ikke en reel lyd, men et elektrisk signal som bare kan oppfattes i hjernen mens begge hjernehalvdelene jobber sammen. Resultatet er en fokusert, hel-hjerne tilstand kjent som «hemispheric synchronization» eller «Hemi-Sync». Forskjellige Hemi-Sync signaler er brukt for å gi økt konsentrasjon, fokusert oppmerksomhet, bedre innlæring, dypere søvn, effektivisere avspenning, øke kroppsbevistheten, gi energi og øke velværet, stimulere meditasjon, oppleve fantasireiser. Musikk, muntlig veiledning eller spesielle lydeffekter er kombinert med Hemi-Sync signaler for å forsterke effekten. Disse opptakene har ikke subliminale beskjeder. Du er alltid i kontroll.