Samtaleterapi

Samtaleterapi hos oss er en konstant utforskning av muligheter og alternativer for personlig endring og utvikling. Det et produkt av mangeårig forskning i antropologi og i psykologi i forskjellige kulturer. Det er en harmonisk blanding av det beste i vestlig vitenskap og østlig visdom. Det er en metode som ble utviklet av vår hovedterapeut gjennom mange års livserfaring og arbeid med seg selv og andre mennesker.

Intensjonen bak Alfa Beta Rådgivnings filosofi er å opplyse og guide mennesker til sitt medfødte og naturlige potensial slik at de kan komme til sine beste egenskaper og sin psykologiske selvstendighet.

Psykisk vokser vi best i relasjon. I samtaleterapi er vi to eller flere mennesker i en terapeutisk relasjon. Å delta i en slik relasjon skaper en spesiell energi og naturlige endringer både for klient og terapeut. Det er en dynamisk, åpen ende prosess som gir rom og muligheter for en type emosjonell rensing (catharsis) og kapasitet til å uttrykke dypt, begravde følelser dersom det er nødvendig.

Den energien som blir skapt i en slik relasjon er helbredende der men kan også prege inn følelser av aksept, håp, anerkjennelse, trygghet, forståelse, bekreftelse, og dermed skape en endring i menneskers verdisystem og i deres oppførsel.

I en slik setting har vi mulighet for å utforske dypere dimensjoner og oppdage ubrukte ferdigheter, egenskaper og kreativitet i deg, så du selv kan lære å se løsninger på problemene dine. Du lærer å forholde deg til ditt verdi– og trossystem som kan gi en bedre retning til din framtid; mens du lærer avslapningsteknikker som kan støtte kroppslige reaksjoner eller motstand i helbredelsesprosessen. Du kan også bli bevisst på ubegrensede muligheter som du allerede har i livet ditt men som du ikke har våget å akseptere.

I denne prosessen lærer du å forstå hvordan du tenker og føler, og den innsikten gir deg mulighet til å stoppe eller styre tanker og følelser der det er nødvendig.

Vi kan lære deg metoder for å bli kjent med deg selv og for å takle andre mennesker eller vanskelige situasjoner. Vi hjelper deg å få tilbake gleden i livet gjennom dyp og fortrolig samtaleterapi i et trygt miljø.

En samtale vil aldri være lik en annen og i prosessen vil du aldri være den samme. Det er en toveis relasjon hvor dine individuelle behov styrer samtalen og hvilke teknikker og retninger terapeuten velger å bruke i helbredelsen.