Alfa Beta Rådgivning

et sted for selvutvikling


hjem
om oss
vi behandler
terapien
terapiformer
kurs
priser
kontakt
terapeutene
artikler
linker
 

Unity Senter
Møllergata 23
0159 Oslo
+47 45021321
post@alfabeta.as

Alfa Beta Rådgivning ble opprettet i 1997. Utgangspunktet bak Alfa Beta Rådgivning er å behandle, opplyse og guide mennesker til sitt medfødte og naturlige potensial slik at de kan komme til sine beste egenskaper og sin psykologiske selvstendighet.

Alfa Beta Rådgivning er et proffesjonelt helsetilbud som tilbyr behandling både med samtale, coaching, veiledning, rådgivning, homeopati, soneterapi, øreakupunktur, massasje, terapeutisk berøring og lydterapi.

Vi jobber helhetlig. Det vil si at vi ser kropp, sinn og dine omgivelser under ett. Samspillet mellom dine fysiske, emosjonelle og mentale tilstander, og hvordan de er påvirket av sosiale og kulturelle omstendigheter, er en viktig del av vår behandling.

Hovedsakelig tilbyr vi en type behandling som våre terapeuter har utviklet gjennom flere års erfaring og forskning i vestlig tradisjonell psykologi, psykologi fra Østen og sosialantropologi. Denne behandlingen gir mennesker hjelp for bl.a. psykologiske og emosjonelle problemer som i utgangspunktet er skapt av uballanserte sosiale og kulturelle systemer og interaksjoner i samfunnet.