Livskunstkurs

Føler du noen ganger at livet ditt ”henger fast”, at du ikke kommer videre og oppnår det du ønsker fordi tankene, følelsene og oppførselen din styrer deg?

Gjennom en kursserie på 12 kursdager, hver på 3 timer, lærer du hvordan dine tankemønstre og din bakgrunn er med på å forme den personen du er i dag – og du lærer hvordan du kan endre dette i en positiv retning slik at du får et mer suksessfullt og bedre liv.

Tidspunkt og kurssted vil bli annonsert senere.

Interesse for kurset meldes til: post@alfabeta.as eller på telefon +47 22 41 50 18.

Alle som fullfører kurset mottar et diplom som bekrefter deltakelse og de nye ferdighetene innenfor menneskelige relasjoner, konfliktløsning og utvikling av personlig potensial og kreativitet.

Gjennom kurset jobber du deg gjennom et arbeidshefte med problemstillinger. Disse gir deg en mulighet til å se livet ditt slik det er i dag, og det gir deg verktøyet for å endre livet ditt og få det i den retningen du ønsker.

Kurset bygger på metoder innenfor kognitiv psykologi; både kognitiv restrukturering som får dine forvridde tanker til å bli riktige og kognitiv strukturering som går ut på å forsterke positive og riktige tanker om deg selv. Mange har erfaring med at de kan snakke om problemer og følelser i årevis uten at det skjer noen endringer i livene deres av den grunn. Gjennom livskunstkurset får du tilgang på de verktøyene du trenger for å finne en varig løsning for deg selv og en vei ut av de problemstillingene du står overfor i dag.

Kognitiv restrukturering og strukturering er for alle. Hvor suksessfull du er, avhenger av dine kognitive ferdigheter, ikke dine fysiske ferdigheter. Forskjellen på lykkelige og ulykkelige mennesker er deres tanker.

Hovedformål med kurset er å hjelpe mennesker til å endre livene sine. Dette innebærer å lære og mestre områder av livet som hindrer deg i å få det du ønsker eller som kan skape tilstander som stress, angst og depresjon. Vi gjør dette gjennom bl.a. selvbevissthet og personlig utvikling. Hovedformålene er å: