Meditasjonskurs

Det er ingen som kan lære deg å meditere. Meditasjon er en sinnstilstand som finnes inni deg, og som du selv må oppdage. Dette gjøres gjennom praksis og trening. Vi kan lære deg teknikker for å komme til denne tilstanden, teknikker som vil hjelpe deg til å oppdage den meditative tilstanden i deg.

Vi jobber helt uavhengig av alle religiøse tilnærminger til meditasjon. Hos oss vil du ikke få et mantra eller noe liknende for å oppnå den meditative tilstanden. Vi er opptatt av at du selv finner fram til det som er riktig for deg og hjelper deg til det.

Ut fra mange års erfaring med meditasjon fra ulike kulturer og med ulike teknikker vil Jairon Guerrero kunne veilede deg til å finne den meditative tilstanden i deg selv, noe han allerede har gjort med tusenvis av mennesker.

Jairon begynte selv med meditasjon da han var 14 år. Meditasjonen viste veien til egenutvikling og fram til en egen tilnærming til psykoterapi og mental helse, med et holistisk syn.

Meditasjon hos oss er en opplevelse av å utforske seg selv og sin kapasitet for kreativitet. Dette er det Jairon selv gjør i sitt profesjonelle og private liv, han lærer bort det han gjør. Fancy teorier er minimalisert, fokus er på opplevelsen og erfaringen man gjør seg. Meditasjonen skjer i en naturlig prosess der hvert enkelt individ er ansvarlig for tempoet og retningen på utviklingen.