Depresjon

Depresjon finnes i alle grader, fra den forbigående nedstemtheten alle kjenner fra situasjoner hvor vi på en eller annen måte har opplevd å være oppgitt eller mislykket, til alvorlige og langvarige kliniske tilstander. Sterke depresjoner omtales som en type affektive forstyrrelser, eller mood disorders, fordi de emosjonelle symptomene er så sentrale og fremtredende. Disse omfatter både fravær og nærvær av visse følelser.

Den deprimerte kan være trist, fortvilet eller sørgende og kanskje plaget av både bitterhet og skyldfølelse. Men like viktig er mangelen på positive tanker og følelser: det synes å være lite eller ingenting å glede seg over. Iblant kan mangelen på følelser synes total, en kjenner seg nummen, frossen eller forstenet.

Tilstanden omfatter også forstyrrelser i atferd og motivasjon, hvor det mest typiske er initiativløshet, inaktivitet og sviktende interesse og utholdenhet. Den depressive tenker negativt, har lav selvtillit, hyppige selvbebreidelser og er pessimist med hensyn til fremtiden.

I tillegg kommer kroppslige symptomer: appetittløshet, tretthet, kraftløshet, søvnforstyrrelser.