Stress

Stress er et relativt nytt ord. I dagligtale bruker vi det for å si at noe er en større belastning enn det vi egentlig tåler. Dette kan være fysisk som å utøve for stort stress på et materiale slik at de går i stykker. Fysisk stress for kroppen kan være i form av for lite søvn, feil type mat, en stor anstrengelse osv. Psykisk stress er noe vi ofte opplever når vi føler at vi ikke strekker til i en gitt situasjon.